Kardiovaskulární onemocnění jsou skupinou srdečních a cévních chorob, které zahrnují:

-ischemická choroba srdeční – onemocnění tepen, které zásobují srdeční sval krví;

-cerebrovaskulární onemocnění – onemocnění tepen, které zásobují mozek krví;

-onemocnění periferních tepen – onemocnění tepen, které zásobují horní a dolní končetiny krví;

-revmatické onemocnění srdce – poškození srdečního svalu a srdečních chlopní od revmatické horečky způsobené bakteriemi z rodu streptokoků;

-vrozené srdeční vady – vrozené závady ve struktuře srdce;

-hluboké žilní trombózy a plicní embolie – vznik krevních sraženin v žilách dolních končetin, které se mohou přemísťovat a hýbat se do srdce a plic.

Jaké jsou rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění?

Hlavní rizikové faktory pro vznik srdečních chorob a mrtvice jsou nezdravá strava, nedostatek fyzické aktivity a kouření, které jsou příčinami ischemické choroby srdeční a cerebrovaskulárního onemocnění v 80% případech.

Důsledky nezdravé výživy a sedavého životního stylu se mohou projevit v podobě zvýšeného krevního tlaku, zvýšené hladiny glukózy v krvi, zvýšené hladiny tuků v krvi, nadváhy a obezity, což patří k přechodným rizikovým faktorům.

Existuje také celá řada faktorů, které ovlivňují vývoj chronických onemocnění, to jsou globalizace, urbanizace, stárnutí populace, chudoba, stres atd.

Jaké jsou společné příznaky kardiovaskulárních onemocnění?

Často onemocnění probíhá bez příznaků. Srdeční infarkt nebo mozková mrtvice mohou být prvním varováním onemocnění. Symptomy srdečního infarktu zahrnují:

• bolest nebo nepříjemné pocity uprostřed hrudníku;

• bolest nebo nepříjemné pocity v rukou, levém ramenu, loktu, čelisti nebo zádech.

Navíc člověk může mít potíže s dýcháním nebo dušnost; nevolnost nebo zvracení; závratě nebo ztráta vědomi; pokrývat se studeným potem nebo blednout. Ženy mají vyšší pravděpodobnost výskytu následujících symptomů: dušnost, nevolnost, zvracení, bolest zad a čelisti.

Nejčastějším příznakem mrtvice jsou náhlá necitlivost obličeje, ruky nebo nohy; zmatenost; řečové potíže nebo problém s porozuměním řeči; potíže s viděním  na jedno nebo obě oči; potíže při chůzi, závratě; ztráta rovnováhy nebo koordinace; těžké bolesti hlavy vznikající zdánlivě bez příčiny a také ztráta vědomí nebo mdloby.

Lidé, kteří tyto příznaky zažívají, měli by neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.