Cena výrobce

Cena výrobce je cena, za kterou výrobce uvádí lék na trh, a je základem pro výpočet prodejní ceny léku. U hrazených léků je cena výrobce omezena horním limitem, který výrobce při uvádění léku na trh nesmí překročit (maximální cenou).

Doplatek

Pojem doplatek se používá v souvislosti s částkou, kterou doplácí pacient v případě částečně hrazeného léku. Jedná se tedy o rozdíl mezi prodejní cenou a stanovenou úhradou ze zdravotního pojištění.

Společná obchodní přirážka distribuce a lékárny

Obchodní přirážka (někdy je uváděna pod pojmem „marže“) je procentuální sazba a její horní limit je u hrazených léků pevně stanoven. Prodávající ji však nemusí využít v plné výši, a tím tak opět může ovlivnit doplatek pacienta.

Prodejní cena

Konečná prodejní cena léku se vždy skládá ze součtu tří položek, a to ceny výrobce, obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty.

Taxa laborum

Taxa laborum je odborný lékarnický výkon při přípravě léků. Cena úkonu je definována Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Úhrada

Některé léky, které jsou vydávány na lékařský předpis, mají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění. Výše této úhrady může částečně či plně pokrývat prodejní cenu léku. Reálně to tedy znamená, že na úhradě prodejní ceny léku se podílí zdravotní pojišťovna i pacient, a to v různém poměru.

Započitatelný doplatek

Započitatelný doplatek je hodnota, která se započítává do tzv. ochranného limitu a která je stanovena zákonem pro všechny pojištěnce ve výši 5.000 Kč za rok a u dětí mladších 18 let a osob starších 65 let ve výši 2.500 Kč za rok. Do ochranného limitu se započítávají i další položky, jako je např. regulační poplatek.