Každý člověk se ve svém životě setkával s projevy a příznaky úzkosti, viděl jak lidé trpějí úzkostnou poruchou. To není překvapivé. Podle některých odborníků úzkostnou neurózu prožil téměř každý člověk a každý druhý trpí úzkostí v tomto okamžiku.

Co je úzkost? Nejjednodušší  definice úzkostí říká, že je pocitem vnitřního neklidu, rozrušení. Když úzkost má nějaký určitý důvod, nazývá se strachem nebo fobií. V literatuře se popisuje velké množství obav. To jsou strach z uzavřených prostor – klaustrofobie, ostrých předmětů – aichmofobie, výšek – akrofobie, tmy – nyktofobie, samoty – eremofobie, mluvení na veřejnosti – glossophobia, krve – hematofobie, čísla 13 – triskaidekafobie, hadů – ofidiofobie, pavouků – arachnofobie, nemocí – nosofobie atd.

Vzhledem k podmínkám vzniku a povaze rozlišují se tři základní typy úzkosti: paroxysmální, perzistentní, reaktivní (po stresu). Kromě toho podle příznaků úzkost se dělí na psychickou a somatickou.

Nejčastěji úzkostí trpí ženy, zejména ve věku nad 40 let. Nicméně fobie se může vyvinout v raném věku i u mužů. 

Obvykle člověk není schopen zastavit úzkost, což vede k poruše jeho běžné činnosti. V důsledku neustálého strachu a úzkosti, napětí, únavy a nadměrné podrážděnosti trápí se také blízké lidé.

Kromě neoprávněného vnitřního neklidu úzkostné poruchy jsou charakterizovány zvýšenou podrážděností nebo plachostí doprovázené nadměrnou reaktivitou autonomní nervové soustavy. Často se objevují poruchy spánku. Dalšími charakteristickými znaky jsou uspěchanost, zmatenost nebo nemotornost.

Pro úzkostné poruchy jsou typické různé stížnosti: slabost, bolesti hlavy a svalů, bolesti zad a dolní části zad, záškuby svalů atd. Většinou tyto příznaky způsobené chronickým zvýšením svalového napětí doprovázející patologickou úzkost.

Úzkost je často doprovázena dalšími somatickými příznaky, k nimž patří bušení srdce, nepravidelný tlukot srdce, pocit tlaku na hrudníku, srdeční bolesti, pocit nedostatku vzduchu, zvýšení krevního tlaku, třes, pocení, husí kůže, nevolnost, průjem, břišní křeče, sucho v ústech. Často se projevují také závratě, bledost nebo zarudnutí, svědění, kopřivka, astma, poruchy sexuálních funkcí.